АДАБИЙ ОКУУ ЖУМАЛЫГЫ

          Мектебибизде 18-апрелден 22-апрелге чейин адабий окуу жумалыгы болуп өттү. Жумалык бардык класстардын катышуусу менен өткөрүлүп, өзгөчө кызыгууну, активдүүлүктү жана ички умтулууну пайда кылды. Мугалимдерибиз инсанга багытталган окутуунун технологияларын туура, так пайдалануу менен жандуу, кызыктуу, сапаттуу ачык сабактарды өтүп беришти. Окуучуларды адабий китептерди окууга жана оозеки  кепти өнүктүрүүгө карата “Бирге окуйбуз” деген темада ата-энелер менен бирдикте класстан тышкаркы иш чара өткөрүлдү.  Башталгыч класстардын окуучуларынын окуу көндүмдөрүн жакшыртуу максатында түшүнүп окуу  боюнча  жазуу кайтарым байланыш иши алынды.  Окуу жылы ичиндеги окуучулардын өз алдынча аткарган иш-аракеттери “Биздин чыгармачыл өнөркана” деген тактада көрсөтүлдү. 4-класстар “Кенгуру” деген темада баяндама жазышты. Окуучулардын таанып-билүү ишмердүүлүгүн уюштурууда 5-6-класстарыбыз Жусуп Баласагындын 1000 жылдыгына карата эң мыкты иш чараны көрсөтө алышты.

          Жумалыктын аягында окуучулардын иш-аракеттери орундарга ээ болуп, белектер менен сыйланышты.

joomlamodniyportal.ru

  

Биздин Дарек

Кыргыз Республикасы,

Бишкек ш., Тунгуч кичи району
Анкара көчөсү 1/8 
Тел: (0312) 44-92-52; (0312) 312 44-93-04
Факс: (312) 312 44-92-84